www.zwerfsteneneiland.nl --> diverse fotosessies

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

diverse fotosessies

17 juni 2008


Volgend op de schoonmaaksessie van 30 mei 2008 (zie beheer en onderhoud) worden er tal van fotosessies gehouden (bijvoorbeeld 2, 4, 12, 16 en 17 juni). Doel is om voor het segment van de overige stollingsgesteenten alles te meten en te fotograferen. Het materiaal wordt vervolgens bewerkt en een selectie wordt dan in het digitaal zwerfstenenmuseum geplaatst. Dit kost allemaal zeer veel tijd, dus het zal wel even duren voordat alles zichtbaar is op de website. Intussen zal er ook gewerkt gaan worden aan de (her)determinatie.


Het maken van een makro-opname tijdens een fotosessie.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden