www.zwerfsteneneiland.nl --> 15 rondleiding / excursie KNNV

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

15 rondleiding / excursie KNNV

28 juni 2008

Als uitvloeisel van een lezing voor de 100-jarige KNNV in mei ga ik vandaag op excursie naar enkele zogenoemde 'hot spots' uit de lezing. We starten om 10.00 uur bij het station Driebergen. De bus rijdt eerst naar de Zanderij in Maarn.


Start in de Zanderij Maarn

Ik zie dat bij de zuidelijke stenen de basalt ontbreekt. Hij ligt onder aan de helling. Gelijk wordt een poging gedaan om hem weer naar boven op het eiland te krijgen.De basalt is naar beneden geduwd.

Het Jacobskruiskruid zit vol met zebrarupsen van de Sint Jacobsvlinder.Zebrarupsen in het Jacobskruiskruid

Hier staan we bij de tombe van Nellestein. Die staat op de rand van de stuwwal net boven de oostelijke dalwand van het ijssmeltwaterdal.Discussie bij de tombe van Nellestein

Ik licht het voorstel toe om hier een lange zichtlijn te maken naar de overzijde van het ijssmeltwaterdal. Een prachtige educatieve zichtlijn die vele bezoekers voor het eerst duidelijk zal maken dat hier een imposant, 150.000 jaar oud dal ligt.Zicht vanaf de tombe. Eenpracht lokatie voor een zichtlijn.

Na deze stuwwalbezoeken gaan we naar het dekzandgebied. Hier ligt op de achtergrond een dekzandrug in het landschap. Met name door het aanwezige vee zijn de hoogteverschillen prima te zien.Kijken naar een dekzandrug

Vervolgens gaan we het rivierengebied bekijken. Na enkele restbeddingen van de Kromme Rijn gezien te hebben, bezoeken we nog de uitmonding van de Langbroekerwetering in de Kromme Rijn. Dan loopt het tegen vijven en gaan we, vele indrukken rijker, terug naar het station Driebergen.Ontmoetingspunt van de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden