www.zwerfsteneneiland.nl --> 17 Milieudienst Zuidoost-Utrecht

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

17 Milieudienst Zuidoost-Utrecht

1 juli 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Na 2 lezingen aan het begin van de middag gaan we naar het Zwerfsteneneiland. Eerst brengen we een bezoek aan de Formatie van Kedichem.


Even de Formatie van Kedichem van dichtbij bekijken

Die losse gestuwde preglaciale afzettingen waren natuurlijk al heel oud, maar bij de Jotnische Zandsteen zien we dat dezelfde afzettingsmechanismen 1000x eerder ook al werkzaam waren.Bij de Jotnische Zandsteen

Bij de zuidelijke stenen kan ik geen basalt laten zien, want die is over de rand geduwd en vervolgens naar beneden gerold. De KNNV had al een eerste stukje van de herstelwerkzaamheden voor haar rekening genomen. Die uitdaging wordt vandaag overgenomen.Zet hem op (1)

Gezamenlijk lukt het om de steen weer boven te krijgen.Het laatste stukje is voor de echte krachtpatsers. Sommige aanwezigen dachten dat ik hem zelf vanavond weer naar beneden zou gooien, zodat een volgende groep ook weer aan de slag kan.Daar is ie weer !

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden