www.zwerfsteneneiland.nl --> 18 St Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

18 St Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

1 juli 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Ter afronding van de lezing in februari bezoekt vandaag een eerste groep van Vroeger en Nu het zwerfsteneneiland tijdens een avondrondleiding. Het is prachtig weer en lang licht. Het hek gaat pas na 22.00 uur dicht. Voor morgen wordt er onweer voorspeld. Dan komt een tweede groep. Ik ben benieuwd.


Poseren in de avondzon

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden