www.zwerfsteneneiland.nl --> 19 St Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

19 St Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

2 juli 2008

Tja, het weer sloeg inderdaad helemaal om. Het voorspelde en gevreesde onweer bleef weliswaar op grote afstand, maaf het was wel een echte 'paraplurondleiding'. Foto's geven dan een weinig aantrekkelijk beeld van zo'n avond.


Eigenlijk moet je zo'n foto dan maar een beetje oppeppen om een meer acceptabel beeld te krijgen. Want het was op zich ook weer een gezellige avond, want ook nu verdwenen de laatste gasten pas na 22.00 uur.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden