www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring Zanderij 2008

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring Zanderij 2008

22 juli 2008

Al diverse jaren monitort de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland de Zanderij. Daarbij gaat het niet om vegetatieopnamen, maar om het fotografisch vastleggen van de grotere spontane of kunstmatige ontwikkelingen in de zanderij. In totaal zijn er 65 punten geselecteerd als standplaats van waaruit foto's worden genomen. Veelal zijn dat 360 gr. panorama's. Sommige kleinere lokaties volgen we ook, zoals op de 1e foto de draaischijf uit 1902 - 1918 die langamerhand in de begroeiing verdwijnt. Een ander voorbeeld is de tunnel (punt 11a). Diverse fotostandplaatsen zijn al niet meer bruikbaar omdat deze intussen temidden van hoogopgaande begroeiing zijn komen te liggen. In het onderstaande laten we wat impressies van vandaag zien. We maken hier bewust nog geen vergelijkingen in de tijd. Dat zullen we later op internet of in boekvorm doen.


punt 2

Punt 3 geeft een goed overzicht van de toename van met name wilg en berk.punt 3

Punt 50 ligt bovenop de afgedekte vervuilde grond. Een frappant verschil in begroeiing aan de zuid- en noordzijde is zichtbaar.punt 50

Het geologisch profiel begint aardig verstopt te raken.Punt 4

Langzamerhand wordt de tunnel onder de A12 onzichtbaar. Punt 11a is daarom ook al wat verschoven.punt 11a

Zicht vanuit het westen.punt 59

Deze opslag van dennen op het drogere gedeelte is niet verwonderlijk. Ook nabij het water staat echter opslag, vermoedelijk omdat het water vorige jaren zeker 50 cm lager stond.punt 65

Nu er vrijwel nergens meer gerookt mag worden lijkt het aantal sigaren toe te nemen.punt 60

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden