www.zwerfsteneneiland.nl --> Schokland: uitreiking Van der Lijn onderscheiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schokland: uitreiking Van der Lijn onderscheiding

27 september 2008

Eigenlijk is deze rubriek bedoeld voor bijzondere bezoeken aan het Zwerfsteneneiland. Deze keer een uitzondering. Ik breng een bezoek aan het voormalige eiland Schokland in verband met de uitreiking van de Van der Lijnonderscheiding aan Jan Faber. De commissie Van der Lijn heeft mij verzocht de lofrede uit te spreken en dat doe ik voor Jan Faber met plezier. Ik maak wel gebruik van de unieke gelegenheid om mijn lofrede vanaf de kansel uit te spreken.


Tijdens de koffie vooraf maak ik even van de gelegenheid gebruik om de winnaar van vorig jaar Louis Verhaard en de winnaar van dit jaar samen op de foto te zetten in het restaurant.De plechtige uitreiking vindt plaats in het schilderachtige kerkje op Schokland. Ik ben hier in gespek met Harry Huisman uit Groningen. Harry zal een gedeelte van de beschrijvingen van de zwerfstenen op het digitale zwerfstenenmuseum voor zijn rekening gaan nemen. We maken hier nog wat afspraken over de toegankelijkheid van de website voor dit werk.Hier ben ik bezig met mijn lofrede. Vanaf de kansel, dus dat betekent dat men omhoog moet kijken. Naast de vrouw van Jan Faber zitten de burgermeesters van respectievelijk de Noordoostpolder en van Tietjerksteradeel.Ik vertel uitgebreid over de mijlpalen die Jan bereikt heeft:
* de bouw van het prachtige 'Geologisch Monument te Mūnein' ter feestelijke afronding van de ruilverkaveling Tietjerksteradeel;
* het beschikbaar stellen van zwerfstenen voor vitrines in diverse gebouwen;
* het verzamelen van talrijke stenen ten behoeve van én uitvoeren van zwerfsteentellingen, waardoor zijn woonomgeving, Trynwalden, letterlijk en figuurlijk op de kaart kwam te staan;
* het vastleggen van zijn waarnemingen over de zwerfstenen en het ontstaan van het landschap in zijn boek dat dit jaar verschenen is: Het eiland Trynwalden.

Mevrouw Faber kijkt trots toe.
Voor de liefhebbers kijk ook eens in het digitaalzwerfsteenmuseum bij het onderdeel zwerfstenentuinen. Klik dan op de foto van Geologisch Monument Mūnein.Op de foto is te zien dat Jan wel in zijn schik is met deze waardevolle onderscheiding voor amateur-geologen. Hij krijgt hem hier uitgereikt door W.L.F.C. ridder van Rappard, de burgemeester van de Noordoostpolder.Naar dit stukje conglomeraat werd met zoveel plezier gekeken door beide heren.Bij deze onderscheiding behoort ook een oorkonde. Onder belangstelling van diverse fotografen wordt de oorkonde overhandigd en getoond.On niet allemaal dezelfde plaatjes te hebben sprint ik nog maar een keer de kansel op. Dat geeft inderdaad een ander uitzicht, maar ook voornamelijk de achterkanten van de hoofdrolspelers.Gelukkig is men bereid zich nog even om te draaien en omhoog te kijken.Ter afronding van deze plezierige bijeenkomst wordt met de decorandus nog een hapje gegeten in het restaurant op Schokland. Kortom een plezierige en toch plechtige gelgenheid waarbij Jan Faber - geheel verdiend - deze prachtige onderscheiding uitgereikt kreeg door de commissie Van der Lijn.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden