www.zwerfsteneneiland.nl --> 32 VMG Ún beeldhouwen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

32 VMG Ún beeldhouwen

28 september 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag komt de Vereniging Maritiem Genootschap (VMG) op bezoek. Zo maak je als rondleider kennis met tal van organisaties waarvan je het bestaan niet wist.


Bij aankomst van de groep is het nog flink mistig. Prachtig zijn de spinnenwebben in het vochtige gras te zien.Op 9 september (zie rubriek kunst: kunst in wording)heb ik al gemeld dat we tijdelijk gastvrijheid verlenen aan Ingrid Al. Zij is beeldhouwster en had behoefte aan een inspirerende omgeving om haar beeldhouwwerk te maken. Uiteraard mag ze geen steen van het zwerfsteneneiland bewerken. Zij heeft zelf een stuk serpentijn meegenomen. Dat is een wat zachtere steen die goed te bewerken is.Met haar heb ik afgesproken om de gasten van vandaag te verrassen met een beeldhouwster aan het werk. Ik doe de rondleiding wat korter, zodat men eens kan zien wat voor werktuigen en technieken zij gebruikt.De kinderen mogen ook zelf proberen op een stuk steen haar werktuigen te proberen. Zij vinden het uiteraard wel leuk.Onder het motto jong geleerd, oud gedaan is dit meisje intussen met een jaszak vol stenen op deze mooie pegmatiet geklommen. Kortom, mede dankzij het doorkomende zonnetje heeft iedereen het naar zijn zin.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden