www.zwerfsteneneiland.nl --> 37 Week van de Geschiedenis, groep 3

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

37 Week van de Geschiedenis, groep 3

16 oktober 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
De weersvoorspelling was slecht voor vanmiddag, dus we hadden niet veel gasten verwacht. Volgens de buienradar zal de regen ten noorden van ons langstrekken. Deze eerste groep neem ik. Zij hebben wel wat last van (mot)regen gehad. De kinderen willen natuurlijk, na het aanhoren van allerlei verhalen, graag klimmen op de stenen. Die zijn gladder als ze nat zijn, maar gelukkig gaat het, zoals eigenlijk altijd, zonder problemen.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden