www.zwerfsteneneiland.nl --> 40 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

40 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

22 oktober 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn en Peter Enter
Vandaag komen allerlei geledingen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op bezoek. Uiteraard een prima gelegenheid om de deelnemers in te wijden in wat geheimen van de aardkunde en in het bijzonder van de zwerfstenen. De groep was groot en daarom hebben Peter en ik gelijktijdig allebei een groep rondgeleid.


Om het verhaal wat breder te trekken had ik de Nederlandse Geologische Vereniging gevraagd voor elk van deze bezoekers een gratis exemplaar van Grondboor & Hamer beschikbaar te stellen. Daartoe waren ze voor deze speciale gelegenheid bereid. Het was leuk om te zien dat dhr. Notten, een bekende landgoedeigenaar uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zich hier dienstbaar maakt voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland, met het uitdelen van het nummer van Grondboor & Hamer.In dat nummer staat een artikel met een aardkundig / landschappelijke toekomstvisie voor de Darthuizerpoort. Omdat dit ijssmeltwaterdal ook binnen de grenzen van het nationaal park valt, ligt er een prachtige uitdaging voor diverse partijen om deze visie te realiseren. Als Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap als eigenaren het idee van een robuuste zichtlijn omarmen kan de provincie de ontheffing voor de Boswet voor haar rekening nemen en het gebied tot aardkundig monument benoemen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Nationale Park UH kunnen dan trots zijn op hun nieuwe parel. En de burger ...? De burger zal voor het eerst echt kunnen zien en begrijpen (informatiepaneel) dat hier bijna 150.000 jaar geleden een natuurramp gebeurd is toen hier met veel geraas een ijsbergenmeer dwars door de stuwwal heen leegliep en daarbij een groot en diep dal als getuige achterliet.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden