www.zwerfsteneneiland.nl --> 4 Cursisten IVN

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

4 Cursisten IVN

12 februari 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Een prachtige zonnige ochtend. Terwijl de zon zijn best doet om alle ijskristallen die niet in de schaduw liggen te doen smelten komen recreatiemedewerkers met IVN-er Geert Koning als onderdeel van een cursus naar het zwerfsteneneiland. Goed aangekleed is het vandaag prima uit te houden.


Op de terugweg kan ik toch niet nalaten nog wat plaatjes te schieten vanuit de in het voorjaar gekapte uitzichtspunten aan de zuidzijde van de zanderij.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden