www.zwerfsteneneiland.nl --> Recreatieschap schiet te hulp dl. 2

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Recreatieschap schiet te hulp dl. 2

24 februari 2009

Hier om te starten weer een sfeerplaatje om duidelijk te maken in welke mate de struiken en bomen de overhand beginnen te nemen op het zwerfsteneneiland. Ondanks de schrale bodem blijken onder andere vlier, berk, els en eik hier flink te groeien.


Als je de lengte van de medewerkers van Recreatieschap Midden Nederland als maatstaf neemt zijn deze berken toch circa 8 meter lang.De afgezaagde takken worden langs de waterkant gestapeld.Hier zie je duidelijk vanaf de zuidwand van de Zanderij hoeveel werk er nog te doen valt.Vanaf de noordkant, is het effect prima te zien als je de linkerkant en de rechterkant van het eiland vergelijkt. Binnenkort zal ik wat vergelijkingsbeelden van voor en na de kap plaatsen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden