www.zwerfsteneneiland.nl --> 7 Amerikaans bezoek

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

7 Amerikaans bezoek

17 maart 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Zo af en toe komen er ook wel buitenlandse bezoekers naar het eiland. In dit geval krijgt Amerikaans bezoek een VIP rondleiding. Eerst wordt vanaf de Driebergseweg met een helicopterview naar het eiland gekeken.
Ook mijn boek verdwijnt naar Amerika. Het zal met het woordenboek in de hand bekeken worden.

Volgens mij is het wel de zonnigste dag tot nu toe dit jaar.

Uiteraard is er ruime aandacht voor de vreemde oppervlakte structuren op sommige Jotnische Zandstenen. Die blijken toch wel internationaal in de belangstelling te staan.

We zullen afwachten of het bezoek tot meer website bezoek uit Amerika zal leiden.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden