www.zwerfsteneneiland.nl --> 8 Bromfietsclub 11 + 30 uit Veenendaal (PE)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

8 Bromfietsclub 11 + 30 uit Veenendaal (PE)

28 maart 2009Excursieleider: Peter Enter
Terwijl we de noeste schoonmakers van het Revius nog staan uit te wuiven nadert in de regen een nieuwe groep.
Peter Enter leidt namelijk de bromfietsclub 11 + 30 uit Veenendaal rond.

Aan alle vreemde vogels die we al gehad hebben op het zwerfsteneneiland kunnen we deze gehelmde gasten toevoegen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden