www.zwerfsteneneiland.nl --> 1200 nieuwe afbeeldingen gemaakt

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

1200 nieuwe afbeeldingen gemaakt

31 maart 2009

Prachtige schoongespoten stenen, daar moeten we van profiteren. Samen met Henk Bol ga ik aan de slag. De oogst van de dag is 1200 nieuwe afbeeldingen. Nog ca 600 ga ik er in de komende weken maken, maar dan ligt er de volgende enorme klus om in dit jubileumjaar af te ronden. Het doel is om het oude Geologische Park Maarn ook een plaats te geven in het digitale zwerfstenenmuseum. Bureau Invero zal dit weer voor ons gaan bouwen.
Daarvoor gaan we de 1800 nieuwe en 200 oude afbeeldingen archiveren. Daarna zal er uiteraard een selectie gemaakt worden, waarbij er uiteindelijk ca 500 afbeeldingen op dit nieuw onderdeel van de website terecht zullen komen. Die afbeeldingen moeten uiteraard allemaal bewerkt en ingevoerd worden. Hopelijk zullen enkele specialisten ons helpen bij een nieuwe determinatie van deze stenen. Wie weet schrijf ik komend jaar ook nog een artikel waarin de oude en nieuwe determinaties vergelekenen worden. Al met al een enorme uitdaging voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland om ter ere van het tienjarig bestaan van het zwerfsteneneeiland deze boeiende uitbreiding te realiseren.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden