www.zwerfsteneneiland.nl --> Met de jarige KNAG naar de Darthuizerpoort

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Met de jarige KNAG naar de Darthuizerpoort

6 juni 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Allemaal geografen. Vandaag een rondleiding met de KNAG. Dit keer geen lezing met vervolgens een excursie, maar een soort mobiele lezing in het terrein.

Omdat de Kring Utrecht van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap vandaag, met een jaar vertraging, haar 30 jarig jubileum viert, past een statiefoto op een lokatie met allure, het kasteel Amerongen.


Na een aangename lezing van de oud-Commissaris van de Koningin in Utrecht, jhr. dr. Beelaerts van Blokland, vertrekken we richting Leersum. Ik heb vorig jaar een artikel geschreven in Grondboor & Hamer met een pleidooi voor het maken van een educatieve robuuste zichtlijn tussen beide dalwanden van de Darthuizerpoort. Onlangs heb ik het artikel wat bewerkt en is het gepubliceerd in Geografie, het tijdschrift van het KNAG.


Al met al een mooi onderwerp om door de KNAG kring Utrecht eens in het veld bekeken te worden. Vanaf de weg Leersum Maarsbergen (N226) kijken we even omhoog naar de goed zichtbare oostelijke dalwand, die bekroond wordt met de tombe van Nellesteijn. We gaan echter eerst in westelijke richting op zoek naar de onbekende westelijke dalwand. Dat betekent toch circa 700 meter wandelen over een relatief vlakke dalbodem. Slechts hier en daar zijn wat kleinere hoogteverschillen aanwezig veroorzaakt door windafzettingen. Maar dan komt opeens een duidelijke helling.


En dat we nu echt de dalwand beklimmen is aan de kuiten te voelen.


Deze excursie leent zich goed voor een voorafgaande powerpointpresentatie. Daar was deze keer geen tijd voor. Daarom heb ik wat afbeeldingen geplastificeerd, zodat ik desnoods in weer en wind toch hier en daar mijn verhaal al wandelend kan verluchtigen met afbeeldingen.


Het idee om in de Darthuizerpoort een robuuste moderne zichtlijn te maken is innovatief. Dat betekent dat veel organisaties bezorgd zijn om wat er allemaal mis kan gaan. In een dergelijk geval is het verstandig om invloedrijke partners te hebben. Jhr. dr. Beelaerts van Blokland heeft de benoeming van aardkundige monumenten altijd van harte gesteund. Hij was het die in 1995 als toenmalige Commissaris van de Koningin het eerste aardkundig monument in Nederland, de Grebbeberg, met veel succes onthuld heeft. Hij blijkt gaarne bereid als pleitbezorger voor dit plan op te treden.


Hier poseer ik naast de oud-Commissaris van de Koningin ter illustratie van deze toezegging. In onze handen de Grondboor & Hamer met het eerste artikel over dit plan en de artist impression door Peter Enter van de robuuste zichtlijn. Realisatie hiervan zal leiden tot het beter leren lezen en begrijpen van de opbouw van het landschap door bezoekers van dit gebied. Winst zal behaald worden op het gebied van van aardkunde, landschap, cultuurhistorie, recreatie en educatie.


Door de aanvaarding van het ambassadeurschap voor dit plan door jhr. dr. Beelaerts van Blokland en de benoeming van Bas Bastiaan (bestuurslid van onze stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland) tot erelid van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, kring Utrecht, werd het een zeer feestelijke dag.


Bronnen:

Afbeeldingen:
BOHO-team.


Literatuur:
Hoogendoorn, W. Darthuizerpoort. Grondboor & Hamer jrg 62, 2008 nr 5, p 120 tm 124
Hoogendoorn, W. Ruim baan voor de Darthuizerpoort. Geografie jrg 18, nr 5, mei 2009, p 6 tm 9
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden