www.zwerfsteneneiland.nl --> 19 Bianchi & Montagne & HU FEM

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

19 Bianchi & Montagne & HU FEM

3 juli 2009

Rondleider : Wim Hoogendoorn
Vandaag nadert het einde van een warme broeierige week. Je zou het niet zo gauw verzinnen met al dat water, maar ook de begroeiing krijgt dorst.
Gisteren heb ik ook weer op heel wat zogenaamde fotopunten de jaarlijkse opnamen gemaakt. Door deze monitoring is de ontwikkeling van de begroeiing en eventuele andere veranderingen in de gehele zanderij in grote lijnen en op de lange termijn te volgen.
Vandaag is een groot aantal economen van de Hogeschool van Utrecht (Faculty of Economics and Management) een dag uit op een bustocht onder begeleiding van de geoloog Frans Bianchi en de fysisch geograaf Cor Montagne. Ze doen om 9.15 uur de zanderij aan.

Binnen de oude draaischijf is nog wat schaduw te vinden. De temperatuur begint namelijk al te stijgen en op de dam naar het eiland en het eiland zelf is schaduw een schaars goed.
Na een rondleiding over het zwerfsteneneiland vertrekken de excursiegangers naar een volgend geselecteerd attractiepunt van de heren Bianchi en Montagne. Voor in de bus krijgen alle gasten een luchtfoto en een folder ter herinnering en bestudering mee.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden