www.zwerfsteneneiland.nl --> 20 Maandelijkse rondleiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

20 Maandelijkse rondleiding

4 juli 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Gisteren waren er meer dan 30 bezoekers en vandaag is het weer een volle bak. Het is overigens vandaag de twintigste rondleiding van dit jaar en aangezien ons streefgetal 26 rondleidingen is ( zie ons werkplan: www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/werkplan2009.php ) gaan we dat zeker weer halen.
Peter zit in Zwitserland dus vandaag doe ik weer eens de maandelijkse rondleiding.
Het warme weer heeft zich nog even voortgezet en daar genieten de bezoekers zichtbaar van.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden