www.zwerfsteneneiland.nl --> 27 Vippers

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

27 Vippers

26 september 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Wat is hier aan de hand? Hebben deze bezoekers geen behoefte aan een rondleiding?
Jawel hoor. Zo af en toe komen er echter mensen op bezoek die een speciale VIP-behandeling krijgen. Tijd speelt dan geen rol en als ze behoefte hebben om de gepresenteerde kost even te laten zakken, dan zijn daar mogelijkheden voor. Zitplaatsen zat.

En dan is er weer ruimte voor nieuwe informatie.

Mijn verhaal dat deze steen aan mij toegewezen is door een paranormaal begaafde bezoekster, doet een van de gasten er bovenop neerploffen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden