www.zwerfsteneneiland.nl --> 29 Leden archeologische werkgroepen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

29 Leden archeologische werkgroepen

10 oktober 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Op verzoek van oud collega Ton van Rooijen (nu werkzaam bij Landschap Erfgoed Utrecht)geef ik vandaag een lezing over de aardkundige waarden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en directe omgeving. Het is de 14e contactdag voor leden van regionale archeologische werkgroepen in de provincie Utrecht. Circa 80 vrijwilligers zijn aanwezig en na afloop komen opmerkelijk veel mensen bedanken. Dat maakt het voor een spreker ook altijd weer leuk dergelijke respons.
Tijdens het middagprogramma gaat er nog een flinke groep mee naar het zwerfsteneneiland.
Voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is het van belang dat we dankzij deze dag Pieter Stoel hebben leren kennen. Die heeft indertijd erg veel artefacten verzameld in de zanderij Maarn. Dat was ons volstrekt onbekend. We wachten met spanning op een toekomstige publicatie.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden