www.zwerfsteneneiland.nl --> 31 a en b OBS De Meent

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

31 a en b OBS De Meent

4 november 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag is het spitsuur op het eiland. De stagiaires van het Revius zijn op het eiland aan het schoonmaken en intussen komt er 2x een klas van de basisschool De Meent. Annet Werkhoven, van de canon van de Utrechtse Heuvelrug, geeft een geschiedenisles op onze mooie lokatie. Ik schets als geoloog op eenvoudige wijze de aardkundige ontstaanswijze van de zanderij en haar inhoud.
Ik heb thuis 2 goed herkenbare stenen uitgezocht, waarvan grote exemplaren op het zwerfsteneneiland aanwezig zijn. Met de stenen in de hand gaan de leerlingen enthousiast zoeken of men de vergelijkbare grote stenen kan vinden op het eiland.

Dat vinden ze wel een leuke opdracht en men weet de stenen nog te vinden ook. Helaas zit het weer niet echt mee. Regelmatig regent het.

Zeer gedisciplineerd verlaat men het eiland.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden