www.zwerfsteneneiland.nl --> 34 Basisschool Merseberch

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

34 Basisschool Merseberch

10 november 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag de laatste van de drie scholen die in samenwerking met Annet Werkhoven worden rondgeleid. Annet Werkhoven vertelt een en ander over de historie van het gebied, terwijl op de achtergrond het zwerfsteneneiland lonkt.
Wel grappig al die kinderen in het oranje. Ik laat tijdens de rondleiding vaak een foto zien uit 1904 met universitaire figuren die allemaal in het zwart gekleed zijn. Wat zullen mensen over 100 jaar van deze foto met oranje figuren denken?

Per groep is weer een steen uitgedeeld. De kinderen moeten in de verzameling grote stenen een vergelijkbaar exemplaar zien te vinden. Het is een goede educatieve opdracht, want de kinderen zijn echt verplicht om eens goed naar de kenmerken van een steen te kijken. Ze vinden het wel een leuk spelletje en zijn met plezier een tijdje aan het zoeken en vergelijken.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden