www.zwerfsteneneiland.nl --> Janrik van den Berg

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Janrik van den Berg

17 november 2009

Op 30 oktober is de sedimentologische kring al op bezoek geweest. Janrik van den Berg, een oud studiegenoot van me, was toen verhinderd. Vandaag komt hij op bezoek. Intussen zijn tijdens de maatschappelijke stage al flink wat stenen schoon gespoten.
Dat schoonspuiten zin heeft zie je goed bij deze steen. Die is helaas niet helemaal goed schoongemaakt, maar toont daardoor wel goed het effect van het spuiten.

Janrik is hier druk bezig om een schetsje te maken om mij het ontstaan van een bepaalde structuur te verklaren.

Na afronding van het boek dat hij momenteel aan het schrijven is, is hij bereid te helpen om enkele stenen met bijzondere of kenmerkende structuren op een laagdrempelige manier te beschrijven.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden