www.zwerfsteneneiland.nl --> Werkplan 2010 Klus 1 ism de Sedimentologische Kring

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Werkplan 2010 Klus 1 ism de Sedimentologische Kring

17 december 2009

De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is alweer druk bezig om haar prioriteiten voor 2010 vast te stellen. Die komen tzt in het werkplan 2010 te staan. Uiteraard hebben we weer de ambitie om 26 rondleidingen en 3 lezingen te geven.

Een van de speciale uitdagingen is om met behulp van de Sedimentologische Kring van een tiental Jotnische Zandstenen een beschrijving van de zichtbare structuren te maken, zoals bijvoorbeeld de vormen op deze afbeelding.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden