www.zwerfsteneneiland.nl --> Excursie voor dieren

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Excursie voor dieren

25 januari 2010

Al meer dan een maand ligt er sneeuw. Soms is het bijna weg, maar dan komt er weer een nieuwe lading. Van de stenen is tijdens rondleidingen weinig te zien en er zijn dan ook geen aanvragen. Bij een controlebezoek zie ik talrijke sporen achter het hek. Je moet even goed kijken voor je het patroon herkent.
Ook op de dam naar het eiland zijn sporen te zien. Aanvankelijk nog wat chaotisch, maar in de verte zijn er echte banen te zien.

Soms wordt er kennelijk ook wel eens gewisseld van baan.

Op de helling naar het eiland wordt er wel zeer opvallend geconcentreerd in een baan gelopen.

Zo af en toe zie je in de loop van het jaar wel eens keuteltjes van de konijnen bovenop de zwerfstenen liggen. Geen idee waarom, maar de sporen in de sneeuw tonen duidelijk aan dat ze ook over de stenen lopen.

Waarschijnlijk door de hoekige vormen blijken de Jotnische zandstenen toch echt het meest geliefd bij de konijnen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden