www.zwerfsteneneiland.nl --> 2 De Zeister Vrije School, klas 6B

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

2 De Zeister Vrije School, klas 6B

10 maart 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Dit jaar is er een late start van de rondleidingen. Anderhalve maand waren de stenen bedekt met sneeuw en daarom moeilijk te zien. Bovendien was het vaak koud. Die tijd kon ik goed gebruiken om wat nieuwe bladzijden op de verschillende websites te zetten en enkele lezingen te vernieuwen en te houden.
Vandaag bijt de Vrije School uit Zeist de spits af. Het is koud maar zonnig weer en de leerlingen en begeleiders horen, lekker in het zonnetje gezeten, mijn inleidingen over de zandafgraving en het ontstaan van het landschap aan.
Daarna krijgen ze de indeling in gesteenten globaal uitgelegd. Ik heb drie kleine zwerfstenen meegenomen. De kinderen worden in drie groepen verdeeld en krijgen als taak om een vergelijkbare grote zwerfsteen op het eiland te zoeken. Ze sprinten weg.

Dat geeft mij ook de gelegenheid om even rustig rond te kijken. De uilen blijken weer regelmatig in de hoogspanningsmasten te hebben gezeten. Op de grond liggen de braakballen met muizenbotjes etc.

De leerlingen weten de stenen aardig op te sporen en nadat ze uitgelegd hebben waarom ze een bepaalde vergelijkbare steen uitgekozen hebben, krijgen ze nog wat toelichting over de bewuste steen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden