www.zwerfsteneneiland.nl --> Van scheur naar vorstspleet

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Van scheur naar vorstspleet

12 maart 2010

In de Zanderij Maarn waren af en toe prachtige structuren te zien die soms wel over tientallen meters in de groevewand te volgen waren. Hier zijn over een geringe breedte bovenop een dikke kleilaag verschillende zandpakketten te zien over een hoogte van ca 5 meter. Hierin is ook wat leuks te ontdekken.


Een hoge smalle ontsluiting

In de zandpakketten zijn aanzienlijke verschillen in structuur en textuur te zien. Kennelijk zijn er sterk wisselende omstandigheden geweest tijdens de vorming van deze afzettingen.Verschillende zandpakketten bovenop elkaar

In dit zandpakket is, bijvoorbeeld tijdens droogte, door krimp een scheur ontstaan. Het water loopt uiteraard gemakkelijk in de scheur. Tijdens vorst bevriest het water en zet een beetje uit. Bij herhaaldelijke afwisseling van vorst en dooi kan de scheur of spleet aanzienlijk verbreed worden. Het zand begint langs de scheur naar beneden te zakken, waardoor een soort y vorm ontstaat in de oorspronkelijke horizontaal gelaagde sedimenten.
Goed te zien is dat tijdens de vorming van de er bovenop liggende lagen de omstandigheden anders waren. Er wordt opeens grindrijk materiaal afgezet en heel opvallend is ook dat de vorstspleet niet doorloopt in het bovenliggende sediment. Kennelijk was het niet zo koud meer.
Vorstspleten kunnen uiteindelijk uitgroeien tot vorstwiggen, die soms decimeters breed en meters diep zijn.Deze vorstspleet beperkt zich tot een zandpakket

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden