www.zwerfsteneneiland.nl --> 4 Maandelijkse rondleiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

4 Maandelijkse rondleiding

3 april 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Peter Enter doet tegenwoordig de zaterdagse rondleidingen, maar is vandaag verhinderd. Zes personen zijn bij de VVV aangemeld en die wil ik toch niet in de kou laten staan. Want koud is het nog (8 graden) en van de regen word je ook niet warm.

Ondanks de regen is het altijd wel leuk met een kleine groep, want dan komen spontaan de meeste vragen naar voren.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden