www.zwerfsteneneiland.nl --> Onderhoud profiel

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Onderhoud profiel

7 april 2010

Elk jaar houd ik als extraatje bij een of enkele rondleidingen ook een excursie naar ons profiel. Het is altijd weer afwachten wat je na een winter aantreft. Het zand wat we vorig jaar uitgegraven hebben is nog niet echt begroeid. Het profiel is wel onzichtbaar geworden.


Het effect van de herfst en het winterseizoen op het profiel.


Binnenkort komt de afdeling Gelre van de NGV op bezoek en die heb ik een bezoek aan het profiel toegezegd. Daarom ga ik samen met Henk Bol alvast wat voorwerk doen. Heel wat zand wordt weer verplaatst.Groeiende zandhopen.


Henk maakt alvast een foto. We hebben wat pijpen van een konijnenhol aangeboord en bovendien zitten er nogal wat graafwespen (oid). De bovenrand begint alweer in te storten, dus ook dit profiel zal de tand des tijds niet echt gaan doorstaan.Henk Bol legt de stand van zaken vast.


Onder de kleilagen zijn de riviersets echter al zichtbaar, waardoor de bezoekers na het bezoek van de Jotnische Zandstenen nu vergelijkbare structuren in de preglaciale, niet verharde, ondergrond kunnen zien. Als u een beter overzicht van het profiel wilt zien, dan kan dat op deze website bij het onderdeel geologische waarnemingen bij het onderwerp onderhoud geologisch profiel dd 14 mei 2008 (www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=119)Zie tekst voor verwijzing naar beter overzicht van het profiel.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden