www.zwerfsteneneiland.nl --> E Lezing Zeister Senioren Zomerschool

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

E Lezing Zeister Senioren Zomerschool

1 juli 2010

Spreker en rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag alweer de vijfde lezing van dit jaar, oftewel 2 meer als gepland in ons werkplan. Dit keer lezing 7 die uitmondt in een verhaal over de Darthuizerpoort.


De leerlingen van de Zeister Senioren Zomerschool

We zitten tegen een hittegolf aan. Na de lezing van 10.00 - 12.00 uur is na de lunch enige verkoeling in het bos zo gek nog niet. Plaatsen die in de lezing zijn vertoond worden, zoals hier, herkend in het terrein.De lokatie van de skibaanfoto

Achter deze excursieganger grijnst de afgrond van het diepe smeltwaterdal ons toe.Een excursieganger op de dalwand van het ijssmeltwaterdal.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden