www.zwerfsteneneiland.nl --> Metingen TU Delft, afdeling Geotechnologie

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Metingen TU Delft, afdeling Geotechnologie

7 juli 2010

De afdeling Geotechnologie van de TU Delft had me benaderd om hun meetmethode te kunnen testen. Zij doet namelijk een onderzoek om glaciale sedimenten in de ondergrond te karakteriseren en te meten. Zij wil concreet vanaf een klein bootje grondradar apparatuur testen. De ondergrond van de zanderij lijkt gezien de geologische ontstaanswijze een goede testlokatie.
De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland werkt hier, gezien haar doelstellingen, uiteraard graag aan mee.

Omdat we vandaag een stenenschoonspuitdag hebben, heb ik gelegenheid om wat plaatjes te maken van de activiteiten.


Overleg over transport materiaal

Men heeft een auto boordevol spul. Omdat we een tractor ingehuurd hebben om onze ROM en een kuub water boven te krijgen kan op de heenweg eea mee op de aanhangwagen. De boot wordt hier naar beneden gesleept.De boot sjouwen

Bij het begin van de dam is een mooie werkplek voor hen om alles in elkaar te gaan zetten.Het basisstation

Je vraagt je hier misschien af wat dit gaat worden, maar men had me al verklapt dat er een catamaran gebouwd zou worden.

Overigens vind ik dit wel een leuke foto. De weerspiegeling geeft als het ware aan dat er boven en onder water gewerkt gaat worden.Nu eens weerspiegeling

En terwijl er door de verplaatsing van het kleine bootje meer zicht komt op het ontstaan van de catamaran is het ook wel weer grappig om te zien hoe het beeld verandert als de wind iets draait.Dan weer golven

Het vergt enige bouwtijd, maar het vaart met de radar in het kleine bootje.Te water

Uiteraard wil ik een plaatje van het onderzoek met stenen erop.Meten langs de kant

Buitenstaanders zullen niet gauw bedenken dat dit recreatieve plaatje serieus onderzoek schuilgaat.Recreatie of onderzoek

Nog even een laatste statiefoto met het zwerfsteneneiland op de achtergrond. De onderzoekers hebben diverse frequenties uitgetest, maar twijfelen op dit moment nog aan het resultaat. Maar goed daar zijn testen voor.

Mogelijk verschijnt er later nog een update met resultaten.De onderzoekers

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden