www.zwerfsteneneiland.nl --> Schoonmaakactie zwerfstenen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schoonmaakactie zwerfstenen

7 juli 2010

Vorig jaar hadden we in november nog stenen schoongespoten, in het segment van de gidsgesteenten, tijdens een maatschappelijke stage van het Revius. Kennelijk zijn de leerlingen daar nog te jong voor, want de meeste stenen waren maar half schoon. Op initiatief van ons hoofd Beheer en Onderhoud, hovenier Jankees Bos, gaan we er vandaag zelf weer stevig tegenaan.


Half werk

Dankzij de bijdragen van de bezoekers die een eigen rondleiding willen en de toehoorders van lezingen kunnen we af en toe een tractor inhuren om onze ROM (schoonmaakmachine)en een kuub water te laten aanvoeren en uiteraard later weer weghalen. Met eigen vervoer is het voor ons niet mogelijk die gevaarten naar beneden de zanderij in en naar boven het eiland op te krijgen.Start van een nieuwe schoonmaakdag

Deze keer kiezen we als hoofddoel het segment van de metamorfe gesteenten. Als er water overblijft doen we in ieder geval ook de bovengenoemde slecht gespoten gidsgesteenten. Het is altijd leuk om wat resultaat van je werk te laten zien en daarom maak ik voor en na het spuiten nog wat plaatjes.Een vuile poot

Het resultaat na een spuitactie is prima. Soms moet je nog wel een keer terug, omdat op de natte stenen niet altijd goed te zien is of het gewenste resultaat bereikt is.Een schone poot

Ook de mooie metamorfe stenen die het middenrif van het segment vormen zijn vies. In dit geval niet zozeer algen, mossen of korstmossen, maar met name een zwarte aanslag.Het vuile middenrif

Ook hier is het resultaat weer verbluffend.Het schone middenrif

In deze hoek lijkt de hoeveelheid donkere of zwarte mineralen erg overheersend.Vuile punt

Hier is goed te zien dat de zwerfstenen van kleur verschieten. De steen die Jankees Bos hier onderhanden heeft is, om een mooi plaatje te bereiken, duidelijk zichtbaar slechts voor de helft schoongespoten.Schoonmaakactie in de punt

Ook hier levert een vergelijking van voor en na het spuiten veel voldoening op. Het is weliswaar een modderig werkje dat tijd en geld kost, maar het resultaat is deze keer zeer bevredigend.Schone punt

Tijdens het spuiten wordt intussen de ROM met handkracht bijgevuld, zodat het spuiten gewoon door kan gaan.Aanvullen van de watervoorraad in de ROM

De zwarte aanslag verdoezelt niet alleen de lichtgekleurde kristallen.Zwart

Na de schoonmaak worden niet alleen de lichter gekleurde kristallen zichtbaar, maar ook bijvoorbeeld granaatjes en roestvlekken.Meerkleurig

We houden na de grondige beurt bij de metamorfe gesteenten en een snelle beurt bij de gidsgesteenten nog een restje water over waarmee het centrale punt aangepakt kan worden.Het centrale punt

Hier is fotomaatje Henk Bol (van het gezamenlijke BOHO-team) bezig om de laatste restjes water te spuiten.

We hopen de actie na de vakantie in augustus nog eens te kunnen herhalen voor een ander segment. Als dat lukt hebben we een prima schoonmaakjaar gehad.Henk Bol aan het werk

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden