www.zwerfsteneneiland.nl --> Bijvangst fotosessies metamorf gesteente

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Bijvangst fotosessies metamorf gesteente

27 juli 2010

Het schoonmaken van de zwerfstenen is mooi voor het zicht en wordt door de bezoekers en onderzoekers zeer gewaardeerd.
Van de gelegenheid maak ik ook gebruik om plaatjes te maken voor het digitaal zwerfstenenmuseum. Op 14, 21 en 27 juli heb ik alweer 1350 plaatjes geschoten. Ik ben nu bijna op de helft voor dit segment. Als ik bezig ben met de macroopnamen dan wil er nog wel eens wat anders voor de lens komen. Gezien de gigantische selectie en bewerkingsklus zal het nog wel enkele maanden duren voordat het grootste deel op internet staat.


Bijvangst

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden