www.zwerfsteneneiland.nl --> 12 Scouting Vreeswijk

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

12 Scouting Vreeswijk

9 augustus 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag weer heel iets anders als de over het algemeen wat oudere bezoekers van afgelopen zaterdag. Scouting Vreeswijk zit in Austerlitz en komt vandaag op bezoek.


Scouting Vreeswijk

Dat zijn juist weer veel jonge bezoekers en dat vraagt een wat andere aanpak. Na wat toelichting over de geschiedenis van de zanderij en de ontstaanswijze van de Utrechtse Heuvelrug geef ik wat uitleg over de geologische indeling van gesteenten.
De scouts worden vervolgens in 3 groepen verdeeld. Elke groep krijgt een steen en moet op het zwerfsteneneiland een vergelijkbare grote zwerfsteen gaan zoeken.Toelichting over de overeenkomsten van de stenen door een groep

Dat is wel een leuk spel en spelenderwijs gaan de kinderen goed kijken naar de stenen en dat is uiteraard mijn bedoeling. Ze moeten ook zelf vertellen waarom ze een bepaalde steen uitgekozen hebben. Daarna krijgen ze extra toelichting over de desbetreffende steen.Toelichting door een andere groep over hun ontdekking

Na een uurtje is het weer tijd en dan worden de fietsen weer opgezocht voor een volgend avontuur.En dan is het weer voorbij.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden