www.zwerfsteneneiland.nl --> 18 Open Monumentendag

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

18 Open Monumentendag

11 september 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vaak worden we op Open Monumentendag gevraagd om mee te doen in de vorm van een rondleiding. Dit jaar wordt landelijk gefocused op de negentiende eeuw. De draaischijven die de stichting heeft stammen uit de twintigste eeuw. Tijden zijn altijd wat moeilijk op een dergelijke dag, omdat ik al gauw praat over de 150.000 jaar geleden dat het landijs ons de zwerfstenen bracht. Om nog maar niet te spreken over de 2 miljard jaar die diversen van onze gidsgesteenten oud zijn. Voor vele bezoekers dus een kijkje in een geheel nieuwe wereld.


De start op Open Monumentendag 2010

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden