www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring 2010

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring 2010

15 september 2010

22 juli 2008 schreef ik het volgende.

Al diverse jaren monitort de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland de Zanderij. Daarbij gaat het niet om vegetatieopnamen, maar om het fotografisch vastleggen van de grotere spontane of kunstmatige ontwikkelingen in de zanderij. In totaal zijn er 65 punten geselecteerd als standplaats van waaruit fotos worden genomen. Veelal zijn dat 360 gr. panoramas. Sommige kleinere lokaties volgen we ook, zoals op de 1e foto de draaischijf uit 1902 - 1918 die langzamerhand in de begroeiing verdwijnt. Een ander voorbeeld is de tunnel (punt 11a). Diverse fotostandplaatsen zijn al niet meer bruikbaar omdat deze intussen temidden van hoogopgaande begroeiing zijn komen te liggen. In het onderstaande laten we wat impressies van vandaag zien. We maken hier bewust nog geen vergelijkingen in de tijd. Dat zullen we later op internet of in boekvorm doen.


Overzicht fotopunten

De voorgaande beschrijving typeert nog steeds wat we doen. Wel vervallen er door de steeds verder opgaande begroeiing meer punten. Met name aan de waterkant. Soms kan het probleem omzeild worden door een punt wat te verschuiven. We zitten intussen op 98 fotopunten.

Praktisch gezien betekent het dat ik met meer dan 400 plaatjes thuis kom van ca 50 lokaties.Punten vervallen door opgaande begroeiing

Mogelijk ga ik volgend jaar ook met een wat sterkere telelens telkens vanaf de overkanten fotograferen. Ik heb nu al een begin gemaakt door vanaf herkenbare punten op het zwerfsteneneiland de omgeving vast te leggen.Mogelijk volgend jaar ook met een telelens de overzijde vastleggen

Al lopend kom je natuurlijk ook de nodige fauna tegen.Even een detailopname van een libel

Dit jaar heb ik wel weer een meerkoet met jong gezien, maar vandaag zit er een hele groep meerkoeten. Die zullen wel van elders komen.Een groep meerkoeten

Met name in de berkenbosjes langs de waterkant stonden dit jaar erg veel vliegenzwammen.Veel vliegenzwammen

Op de dam naar het eiland stonden ook heel wat paddenstoelen. Opvallend was dat ze op dit moment met name aan de oostzijde van de dam stonden.Paddenstoelen aan de oostzijde van de dam.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden