www.zwerfsteneneiland.nl --> Reconstructie Geologisch Park Maarn, deel 2

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Reconstructie Geologisch Park Maarn, deel 2

4 januari 2011

In deel 1 heb ik verteld hoe in 1918 het Geologisch Park Maarn is ontstaan. De stenen hebben jarenlang ten noorden van de zanderij bovenop de stuwwal gelegen. In 1974 zijn ze overgebracht naar het landgoed de Ruiterberg en in 1999 zijn ze teruggebracht naar de zanderij om onderdeel van het zwerfsteneneiland te gaan uitmaken. Om juridische redenen, ze zijn in permanente bruikleen afgestaan door Natuurmonumenten, hebben we de stenen niet gemengd met de grote verzameling zwerfstenen. Ze krijgen een plaats bij de ingang naar het schiereiland.

De verzameling van het oude monument komt te liggen rond het centrale vierkant van de draaischijf, een gevaarte van 81.000 kg die hier verplaatst gaat worden naar de ingang.


81.000 kg moet verplaatst worden

De verplaatsing van de draaischijf gaat maar over een paar honderd meter, maar vergt wel de nodige paardenkrachten.

Op de voorgrond is het gat te zien waar het vierkant geplaatst moet worden. Vlak daarachter liggen de schoongespoten zwerfstenen van het oude Geologische Park Maarn te wachten op hun nieuwe rustplaats. Op de achtergrond is het zware materieel bezig met de draaischijf.Overzicht voor de plaatsing

Hier moet het allemaal komen. Eerst moeten de stempels van de kraan nog geplaatst worden.De kraan wordt klaargemaakt

Het vierkant wordt op verzoek van onze kunstzinnige vormgever schuin geplaatst.Plaatsing van het vierkant

De medewerkers van de firma Van Schoonhoven werden ook een beetje besmet met ons virus en beginnen spontaan water te halen om de stenen en de draaischijf schoon te spoelen.Water halen voor een spoelbeurt

Helaas kon ik zelf niet bij de plaatsing van deze zwerfstenen zijn, waardoor er geen plaatjes zijn van onderliggende stenen of inzicht in nummers aan de onderzijde van de stenen. Dat is jammer want het herkennen van de stenen is een complexe zaak.Origineel en spontaan schoonmaakwerk

Bouwstenen voor het reconstrueren van het Geologisch Park Maarn zijn respectievelijk:
A) Een gestencilde lijst van de determinatie door Kruizinga uit 1961;
B) De zwarte geverfde nummers van Kruizinga die op een aantal stenen zichtbaar zijn;
C) De groene viltstift nummers van mij (Wim Hoogendoorn), die we aangebracht hebben voor de verplaatsing van de stenen van de Ruiterberg naar de zanderij;
D) De plaatjes die ik genomen heb op de Ruiterberg;
E) De plaatjes die ik genomen heb tijdens de schoonmaak van de stenen;
F) De plaatjes die ik gemaakt heb na de plaatsing.

Hier als voorbeeld de foto van een steen die pas na plaatsing is genomen. Op het eerste gezicht is er geen nummer te zien, maar als je goed kijkt is aan de bovenzijde vaag het nummer 13 te zien.Een schoongemaakte steen

Hier is een plaatje van dezelfde steen, toen nog op de Ruiterberg gelegen. Zowel het oude als het nieuwe nummer zijn in dit geval goed zichtbaar. De vorm is niet zo gemakkelijk te herkennen en de soort steen ook niet.

Het is jammer dat ik toen nog nauwelijks digitaal fotografeerde, want anders had ik ongetwijfeld afbeeldingen uit verschillende hoeken etc genomen.

Ondanks alle praktische problemen is het gelukt de meeste stenen die door Kruizinga in 1961 gedetermineerd zijn te herkennen. In het digitaal zwerfstenenmuseum zijn alle resterende stenen van het oude Geologisch Park Maarn zichtbaar gemaakt op de huidige plek. In deel 3 van de reconstructie van het Geologische Park Maarn wordt stap voor stap aangegeven hoe je elke steen van dichtbij kunt bekijken op de website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl.Dezelfde steen op de Ruiterberg

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden