www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring in de zanderij Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring in de zanderij Maarn

3 februari 2011

Een nieuw jaar betekent een nieuw werkplan voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Ook dit jaar staat de monitoring in de zanderij weer op het programma.

Het weer is niet ideaal, maar ik wil toch nog even wat activiteiten ivm de verbreding van de A12 vastleggen. Daarom toch maar aan de slag. De buit is meer dan 400 bestanden die weer aan ons archief worden toegevoegd. Van de meeste fotopunten worden 360 graden opnamen gemaakt en dat telt gelijk flink door.


De fotopuntenkaart

Het is gelijk al flink wennen als je naar de ingang kijkt.Een nieuw uitzicht richting hek.

Het is niet de bedoeling om vandaag al fotovergelijkingen van punten te presenteren. Toch kan ik het niet nalaten even het tunneltje aan de westzijde voor en na de ingreep te tonen.Voor de ingreep

De begroeiing is verdwenen en de boomstronken en hekken die de doorgang door de tunnel belemmerden zijn elders neergelegd.Na de ingreep

Een week later ben ik aanvullend aan het monitoren vanwege het beter licht. De tunnel is nu hermetisch afgesloten.Een week later

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden