www.zwerfsteneneiland.nl --> 6 School: De Ontdekkingsreis (Doorn)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

6 School: De Ontdekkingsreis (Doorn)

4 april 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag start (weer) een serie rondleidingen met basisscholen. Bij deze rondleidingen beperk ik me tot de onderwerpen natuur en landschap. De historie wordt verzorgd door Annet Werkhoven . Zij is de schrijfster van het boek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Kunst Centraal heeft de afspraken voor de serie geregeld en heeft de leerkrachten verzocht op school al wat voor te bereiden, liefst door enkele relevante stukken uit het boek van Annet te behandelen.


Aandacht voor de toelichting

Nadat Annet en ik de leerlingen wat verteld hebben over aardkunde en geschiedenis in relatie tot de Utrechtse Heuvelrug en de Zanderij worden de leerlingen in 3 groepen verdeeld. Zij krijgen elk een kleine steen en moeten op het eiland een goed vergelijkbare steen gaan zoeken. De stenen worden allemaal gevonden en daarna krijgt men nog wat toelichting over de gevonden stenen.Gevonden, dit is hem.

Terug in het voorportaal krijgen de leerlingen nog een en ander te horen over het bestaan van het bijna 100 jaar oude Geologische Park Maarn, waarvan ik afgelopen winter de geschiedenis gedetailleerd heb uitgeplozen. Uiteraard wil men graag ook even het cultureel erfgoed van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland beklimmen.Het culturele erfgoed wordt spontaan beklommen.

Tot slot legt Annet de uitdaging bij de leerlingen neer om de stenen die ze uitdeelt later in de klas te bewerken of te versieren en zo een persoonlijke tint te geven.Annet toont een bewerkte steen

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden