www.zwerfsteneneiland.nl --> 13 Jenaplanschool De Kring, Sparrenlaan B

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

13 Jenaplanschool De Kring, Sparrenlaan B

11 april 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
4 april is een serie rondleidingen met basisscholen gestart. Bij deze rondleidingen beperk ik me tot de onderwerpen natuur en landschap. De historie wordt verzorgd door Annet Werkhoven . Zij is de schrijfster van het boek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Kunst Centraal heeft de afspraken voor de serie geregeld en heeft de leerkrachten verzocht op school al wat voor te bereiden, liefst door enkele relevante stukken uit het boek van Annet te behandelen.

Ook deze school is op de fiets, hulde. Er wordt wat gemopperd over de steile berg die ze hebben moeten beklimmen, maar dat betekent dat ze gelijk ondervonden hebben dat de stuwwal, de Utrechtse Heuvelrug, een gigantisch overblijfsel uit de ijstijd is.


Jenaplanschool De Kring Sparrenlaan B

Dit is de tweede serie van de groepen 6, 7 en 8 van de Jenaplanschool aan de Sparrenlaan in Driebergen.

Het lijkt een puzzel om hier je eigen fietssleutel tussen te vinden. De leerlingen kregen van mij echter een andere puzzel: zoek een goed vergelijkbare steen.Speuren naar je eigen sleutel

Hier zijn ze in groepjes op het eiland op zoek naar de juiste steen. Ze hebben van mij een kleine steen gekregen en moeten nu een grote vergelijkbare steen vinden in de collectie grote zwerfstenen op het eiland. Als dat gelukt is wordt het groepje verzocht zelf voor de totale groep te vertellen welke kenmerken overeenkomen. Dat lukt ze prima.Speuren naar de juiste steen

Hieronder nog een impressie van enkele leerlingen die ik toegezonden kreeg van de leerkracht:

Opmerking => Een aantal kinderen hebben een verslag gemaakt van het uitje, misschien leuk om te lezen.

Uitje van Dikke Dollie naar Maarn

Vandaag ( 11 april ) zijn wij naar de zandopgraving in Maarn geweest. Dat was erg interessant wij hebben er erg veel van geleerd. In het begin werd er veel verteld over verschillende stenen en de ijstijd. Later kwamen we bij het onderwerp over de Nederlandse spoorwegen van 1845 er werd verteld dat de burgemeester mensen uit Amsterdam gingen halen die het werk moesten opknappen omdat de utrechters er geen zin in hadden. In het begin hebben we ook geleerd dat waar nu het zwerfeiland is vroeger een meer was waar veel mensen gingen zwemmen. Maar toen het te gevaarlijk werd. Werd het meer gesloten en werd er een zwerfsteneneiland van gemaakt. De stenen op het zwerfeiland waren neer gelegd in de vorm van een kompas. Er waren drie verschillende steen soorten welke dat waren weten we niet meer. Toen werd de klas in drie groepen verdeeld en kreeg elke groep een steen dan moest je op het grote eiland de grote uitvoering van die steen terugvinden. Ieder groepje had de goede steen gevonden. Daarna gingen we terug naar school.

Jonas, Gerben en Dave

leerlingen van basisschool de Kring 678 b

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden