www.zwerfsteneneiland.nl --> 25 Atrium Amersfoort

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

25 Atrium Amersfoort

9 mei 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Na talrijke basisscholen in april is het vandaag wel leuk om weer eens heel andere gasten rond te leiden. Lesgroep 6 VWO aardrijkskunde van het Atrium in Amersfoort komt vandaag op bezoek met docent aardrijkskunde Otto van den Bor.


Even peinzen bij de zogenoemde zuidelijke groep

En nog even poseren voor een staatsieportret.Lesgroep 6 VWO aardrijkskunde; Atrium, Amersfoort

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden