www.zwerfsteneneiland.nl --> 26 Damesgroep Oudegeest

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

26 Damesgroep Oudegeest

12 mei 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn

In het werkplan 2011 van onze stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland (zie: http://www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/werkplan2011.php) staat aangegeven dat we in 2011 weer streven naar 26 rondleidingen. Na vandaag zouden we kunnen stoppen voor dit jaar, maar dat doen we natuurlijk niet.

Mevrouw Oudegeest heeft voor vandaag een rondleiding gereserveerd. Bij de steen die mij indertijd door een paranormaal begaafde persoon is toegewezen, hebben we geconstateerd dat dit een groep heel normale dames is. Ik heb toegezegd dit op deze website nog eens te bevestigen. Dus dat is hierbij gebeurd.


Een staatsieportret

Het weer blijft goed en het wordt weer een plezierige rondleiding. Na 1,5 uur op de terugweg zie ik een van de dames wat achterbijven. Ze bladert en leest in een boek.Wat doet deze achterblijfster?

Door in te zoomen wordt het duidelijk dat ze vol belangstelling leest in mijn boek Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. Daar kan ik uiteraard geen bezwaar tegen hebben.Verantwoorde literatuur

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden