www.zwerfsteneneiland.nl --> 27 Fysisch Geografen Utrecht

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

27 Fysisch Geografen Utrecht

16 mei 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag een rondleiding (met studenten fysische geografie) die ik om verschillende redenen wel leuk vind.

In de eerste plaats heb ik zelf die studie ca 40 jaar geleden gedaan. Zo moet ik dus 40 jaar geleden ook rondgelopen hebben.

In de tweede plaats vormen deze universitaire studenten een illustratie van de veelzijdige onderwijsniveaus die we dit jaar hebben bediend: basisscholen, VWO en universiteit.

In de derde plaats vinden we het altijd leuk als onderwijsinstellingen periodiek terugkomen. Dat zien we als een bewijs dat we goed bezig zijn.

Tot slot. Bij mijn archiefonderzoek kwam ik laatst de aanvraag tegen van het bestuur van de vereniging van Utrechtse physisch geografen Varenius aan Natuurmonumenten. Zij vragen een vergunning tot een bezoek aan het Steenenpark te Maarn op 23 october 1930.
(Voor de liefhebbers: In de rubriek Geologische waarnemingen staan diverse geillustreerde verhalen over het ontstaan van het zogenoemde Geologisch Park Maarn, dat hierboven Steenenpark genoemd wordt.)


Een hapje in de regen

En dit is dus een groep Fysisch Geografen van de Rijksuniversiteit Utrecht die 81 jaar later in het kader van hun studie op bezoek komt. Zij krijgen niet alleen het Steenenpark (dat zijn de ca 60 zwerfstenen in het voorportaal) te zien, maar ook de grote collectie op het Zwerfsteneneiland.

Helaas is het weer niet echt aantrekkelijk, maar fysisch geografen kunnen wel tegen een stootje.Fysisch geografen uit Utrecht

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden