www.zwerfsteneneiland.nl --> 31 De Meent, groep 5

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

31 De Meent, groep 5

27 juni 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Claude Klaaijsen wil graag haar stage bij groep 5 van OBS De Meent in Maarn afronden met een rondleiding op het zwerfsteneneiland.

Dat is een leuk idee en daar werk ik dan ook graag aan mee. Het is een hete dag en de kinderen beginnen in de schaduw van de draaischijf wat te eten te drinken. Het betekent wel dat ik flink moet paraderen met mijn toelichtende plaatjes en praatjes.


Eerst in de schaduw een drankje

Het niveau van groep 5 vraagt natuurlijk wel om enige aanpassing in het programma. Op verzoek wordt bovendien wat meer aandacht besteed aan de geschiedenis en dus wat minder aan aardkunde.

Ook al weet je niets van de indeling van gesteenten, dan is het toch leuk om een vergelijkbare grote steen te zoeken en te vinden op het zwerfsteneneiland.Een steen is gevonden

Ook hier vertelt weer een groepje trots aan de hele groep 5 dat ze de grote steen gevonden hebben en om welke redenen ze vinden dat hun kleine voorbeeldsteen lijkt op de grote zwersteen. Op die manier leren ze op speelse wijze waar te nemen en zelf ook iets voor de groep te vertellen.Zelf wat vertellen voor de hele groep

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden