www.zwerfsteneneiland.nl --> Erosie Pyramide van Austerlitz

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Erosie Pyramide van Austerlitz

15 juli 2011

Voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland wordt al vele jaren door het BOHOteam gemonitord. Dat gebeurt binnen de zanderij Maarn, maar ook op een tiental andere locaties. Meestal zijn dat gebieden waar veranderingen verwacht mogen worden.

De pyramide van Austerlitz vormt daarbij op het eerste gezicht een vreemde eend in de bijt. Dat is immers een enorme hoeveelheid grond die hier in de Franse Tijd gestort is. Die geschiedenis is voor ons hier wat minder interessant. Veel interessanter is wat er met een dergelijke hoop grond gebeurt.

Al vele jaren hebben we afbeeldingen van tal van activiteiten en de gevolgen daarvan gemaakt. Komende winter zullen we ze eens op een rijtje zetten. Vandaag alvast een voorproefje naar aanleiding van de meest recente afglijding die deze week heeft plaatsgevonden.


Een mooi plaatje

Op de vorige foto lijkt er niets aan de hand. Hooguit krijg je het idee dat de toren misschien wel eens zou kunnen omvallen. Linksboven is iets vreemds te zien en daar zoomen we in onderstaande foto op in.

Het lijkt wat vreemd dat op de hoek onder de bovenste 6 lagen opeens verzakkingen en vervlakkingen te zien zijn. Die bovenste lagen zijn er recent bovenop geplaatst vandaar het merkwaardige begin van de erosie bij laag 7. Laag 4, 5 en 6 beginnen overigens ook al door te buigen. Dus daar gaat, zonder maatregelen, mogelijk ook nog iets mee gebeuren.

De kraai rechtsboven zet voor de zekerheid maar rechts van de trap zijn landing in. Dat zal hem weinig helpen, want deze erosieverschijnselen zie je op alle hoeken.De kraai maakt, misschien terecht, een voorzichtige landing

Op deze tegenlichtopname zijn de details wat moeilijker te zien, maar het is duidelijk dat er wat mis is met het profiel. Per laag zijn de hoeken flink verstevigd. Het middengedeelte zakt echter langzamerhand naar beneden waardoor er op enkele meters van de hoeken vervomingen ontstaan zijn.Overzicht profiel noordzijde

In onderstaande foto zoomen we nog wat in op het centrale gedeelte van de noordzijde. De zichtbaarheid van de paaltjes doet vermoeden dat de onderliggende lagen verzakt zijn.Detail noordzijde

Door de overvloedige regen van de laatste dagen is de grond aan de westzijde flink verzadigd geraakt. Dit heeft opeens een afglijding veroorzaakt van het centrale gedeelte van deze westkant. Ook hier zijn de hoeken verstevigd en zijn min of meer blijven staan.Afglijding aan de westzijde

Dat de lagen flink verzakt zijn toont onderstaande foto. Links, op de hoek onder laag 6, zijn nog de oude erosiesporen te zien. Zeer spectaculair is natuurlijk het grote gat dat is ontstaan door de verzakking van deze week. Het geeft ook, onbedoeld, een beeld van het aanwezige skelet.

Zoals gezegd komen we op de Pyramide van Austerlitz als drager van aardkundige processen nog eens terug met een overzicht van de merkwaardige restauraties en de haast onvermijdelijke gevolgen ervan.Detail westzijde

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden