www.zwerfsteneneiland.nl --> 33 SSR Reunisten Kring Utrecht

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

33 SSR Reunisten Kring Utrecht

30 juli 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag was het een combinatie van een lezing met een rondleiding op het zwerfsteneneiland. Na een powerpointpresentatie over de geologie van de Utrechtse Heuvelrug bekijken we gezamenlijk nog de relicten uit de ijstijd, in de vorm van zwerfstenen, in het echt.

Intussen zijn de nieuwe ansichtkaarten met de vermelding van de toekenning van de Beelaerts van Blokland Prijs 2011 binnen. Daar wordt enthousiast mee gezwaaid.


De SSR Reunisten Kring Utrecht

Soms krijg je achteraf nog wat plaatjes toegestuurd. In dit geval is Hans van der Meulen zo vriendelijk geweest.
Dan zie je jezelf ook weer eens staan en dan denk je wat zal ik daar verteld hebben. Hier heb ik ongetwijfeld verteld dat deze grote zwerfsteen waar we bij staan nooit schoongemaakt wordt. Daarom zit de noordzijde helemaal onder roet en algenaanslag, mossen en korstmossen.Toelichting op het schoonmaakwerk

Temidden van alle granieten wijs ik naar een porfier. Dat vraagt uiteraard om enige uitleg.Dat is de Bruine Oostzee Kwartsporfier

Ik neem aan dat hier uitgebeeld wordt dat het vloeibaar gesteente door de aardkorst heen aan het oppervlak als een lavastroom uit een vulkaan komt.Spannende gebaren

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden