www.zwerfsteneneiland.nl --> 34 Laag Kanje

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

34 Laag Kanje

5 augustus 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag een volle bak. Maar liefst 44 bezoekers tegelijk. Gelukkig was men zeer belangstellend, zodat ik het grote gezelschap toch probleemloos kon rondleiden.


Een flink gezelschap uit Laag Kanje

Na allerlei verhalen over de historie van de Zanderij, het ontstaan van het stuwwallenlandschap in de ijstijd en uitleg over diverse soorten gesteenten is het plezierig voor de gasten om uiteindelijk ook lekker zelf over het eiland rond te kunnen kuieren. Uiteraard kregen ze daarbij ook nog antwoord op hun opborrelende vragen.Lekker kuieren over het zwerfsteneneiland

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden