www.zwerfsteneneiland.nl --> Nieuw project

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Nieuw project

11 augustus 2011

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland probeert in de loop der tijd regelmatig een nieuwe impuls te geven aan het zwerfsteneneiland. Soms is dat op het gebied van de website, maar in 2010 en 2011 willen we met name op het eiland zelf iets nieuws aan onze gasten bieden.

Veel voorbereidend werk is al verricht. In het kader van dit project is dankzij sponsoren al een nieuwe folder en ansichtkaart gemaakt. In de komende weken zullen de stofwolken optrekken en zal er meer duidelijkheid ontstaan over dit project.


De stofwolken moeten nog optrekken

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden