www.zwerfsteneneiland.nl --> 36 RUU OSZ

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

36 RUU OSZ

25 augustus 2011

Rondleider: wim hoogendoorn
Achter deze afkorting gaat de afdeling Onderwijs Studentzaken van de faculteit Betawetenschappen schuil.

De gasten zijn komen lopen uit Driebergen en dat betekent dat sommige bezoekers zich graag wat nieuwe energie laten instralen.


Energie opladen

Andere bezoekers hebben hun eigen onderzoeksinstrumentarium meegenomen.Een onderzoekster

En na de statiefoto gaat er weer verder gelopen worden naar het station in Maarn.Statiefoto

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden