www.zwerfsteneneiland.nl --> Zwerfsteneneiland in de aardkundige pers (2012-2)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Zwerfsteneneiland in de aardkundige pers (2012-2)

23 januari 2012

Het resultaat van het project Binnenstebuiten en het winnen van de Beelaerts van Bloklandprijs 2011 is ook in de aardkundige pers niet ongemerkt voorbij gegaan. Nadat rond de jaarwisseling in de Geo.brief, de nieuwsbrief van de KNGMG en NWO-ALW, een artikel was geplaatst (zie elders op deze site), is ook in het driemaandelijkse tijdschrift van gea de landelijke Stichting Geologische Aktiviteiten een uitgebreid artikel verschenen.

Deze publikaties leveren weer nieuwe reacties (kontakten, aanvraag rondleidingen), oa uit Belgie.


Bovenstaande afbeelding is bewust vaag gehouden. Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om bij gea een los exemplaar te bestellen. (zie: http://www.gea-geologie.nl)

Bron:
Hoogendoorn,W. Zwerfsteneneiland Maarn valt in de prijzen.
gea december 2011, vol 44, nr 4, pag. 114-118Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden